wizytówki ulic i placów


ul. Jana Ostroroga

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - brak danych - z 8.06.1945 r.

Ulica położona jest w dzielnicy Podwale - Antoniny - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Małeckiego ( 1936-1939 ) Coppernikusstrasse ( 1940-1945 )

Pochodzenie nazwy

Jan Ostroróg, ur. 1436 w Ostrorogu (Wielkopolska), zm. 1501, pisarz, polityk. W zakresie ustroju politycznego był zwolennikiem silnej, scentralizowanej władzy monarszej. W latach 1493 —1498 starosta generalny Wielkopolski, w 1501 wojewoda poznański. Jego znane dzieło w którym pisze o konieczności reformy Państwa to „Monumentum pro Rei Publicae ordinatione".   Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel Ludu


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT