wizytówki ulic i placów


ul. Józefa Poniatowskiego

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - brak danych - z 1956 roku.

Ulica położona jest na kierunku wsch-zach od skrzyżowania z ul. Gabriela Narutowicza do skrzyżowania z ul. Przemysłową i al. Zygmunta Krasińskiego - na wirtualnym planie miasta kwadrat (cyfra,litera)

Dawniejsze nazwy

Nord-Promenade ( 1895-1920 ) Józefa Poniatowskiego (1920-1939 ) Buchwalderstrasse ( 1940-1945 ) Żdanowa ( 1945-1956 )

Pochodzenie nazwy

Józef Poniatowski, książę, ur. 7. V. 1763 w Wiedniu, zm. 19. X. 1813 pod Lipskiem bratanek Stanisława Augusta Poniatowskiego, generał, minster wojny, naczelny wódz wojsk Księstwa Warszawskiego, marszałek Francji. W 1794 walczył bohatersko pod Warszawą. Służył w wojsku napoleońskim. W 1809 brał czynny udział w bitwie pod Raszynem. W czasie bitwy pod Lipskim, osłaniając odwrót armii napoleońskiej, zginął w nurtach Elstery. Opr. Danuta StępczakOkres międzywojenny

Fragment nieistniejącego zwierzyńca

Okres międzywojenny

Fragment nieistniejącego zwierzyńca

Rok 1918

Żeńskie Seminarium Nauczycielskie

Rok 2002

Zespół Szkół Ekonomicznych

Rok 1925

Rok 2002

Podwórze i sala gimnastyczna Szkoły Podstawoewej nr 2


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT