wizytówki ulic i placów


ul. Mikołaja Reja

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - brak danych - z 1945 roku.

Ulica położona jest w dzielnicy Zatorze od skrzyżowania z ul. Szybowników  - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Mikołaja Reja ( 1920-1939 ) Tirpitzstrasse ( 1940-1945 )

Pochodzenie nazwy

Mikołaj Rej, ur. 4. II. 1505 w Żurawnie koło Halicza, zm. 8. IX. albo 4. X. 1569 prawdopodobnie w założonym przez siebie Rejowcu. Pierwszy wybitny pisarz polski, nazwany ojcem piśmiennictwa polskiego.  W 1543 roku ogłosił Rej  „Krótką rozprawę między trzema osobami: panem, wójtem a plebanem". Jest autorem „Psałterza Dawidów" — parafrazy fragmentów Biblii. W 1558 ogłosił alegoryczny poemat „Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego", zbiór epigramów „Zwierzyniec", „Figliki", „Zwierciadło"

   Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel Ludu


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT