wizytówki ulic i placów


pl. Rynek

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - brak danych - z 1945 roku.

Plac położony jest w centrum dzielnicy Środmieście, dokąd zbiegają się ulice; z zachodu - Słowiańska i Łaziebna, z północy - G. Narutowicza i Wolności, ze wschodu - Bracka i Wróblewskiego, z południa - Leszczyńskich i Kościelna  - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Rynek ( XVI-XVIII w. ) Der Grosse Ring ( 1793-1884 ) Markt ( 1884-1920 ) Rynek ( 1920-1939 ) Matkt ( 1940-1945 )


Widoki ogólne

 


Pierzeja Północna

 


Pierzeja Wschodnia

 


Pierzeja Południowa

 


Pierzeja Zachodnia

 


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota  dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT