wizytówki ulic i placów


ul. Zygmunta Schaefera

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - XI/32/79 - z 2.10.79 roku.

Ulica położona jest w dzielnicy Zatorze  - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Brak danych o poprzednich nazwach ulicy

Pochodzenie nazwy

Zygmunt   Schaefer,   ur.   26.   XII.   1926 w Lesznie. Należał do Harcerstwa Polskiego. Po wyzwoleniu Leszna 22 stycznia 1945 r. wstąpił do organów MO. Brał udział w walkach z bandami podziemia. Zastrzelony w dniu 28 marca 1948 r. przez członków bandy w czasie jej napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej w Krzemieniewie.                                                            

   Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel Ludu


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT