wizytówki ulic i placów


ul. Juliusza Słowackiego

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - brak danych - z 1945 r.

Ulica położona jest w dzielnicy  na kierunku wsch-zach od skrzyżowania z ul. G. Narutowicza do skrzyżowania z ul. A. Mickiewicza - patrz plan miasta

Dawniejsze nazwy

A – Juliusza Słowackiego (1920-1939 ) Goetheweg ( 1940-1945 ) B – Adama Mickiewicza ( 1920-1939 ) Nibelungenweg ( 1940-1945 ) Adama Mickiewicza ( 1945-1975 ) AB – Ost-Promenade ( 1904-1920 )

Pochodzenie nazwy

Juliusz Słowacki, ur. 4. XI. 1809 w Krzemieńcu Podolskim, zm. 3. IV. 1849 w Paryżu. Najwybitniejszy obok Mickiewicza twórca polskiego romantyzmu, poeta i dramaturg. Jego cała wielka twórczość powstała na obczyźnie. Pierwsze tomy poezji Słowackiego ukazały się w 1832. Do najważniejszych jego dzieł należą dramaty: „Kordian", „Lilla Weneda", „Balladyna", „Mazepa", "Fantazy" oraz poematy:: „Król — Duch" , „Beniowski", „Ojciec zadżumionych". Dużą wartość literacką mają listy Słowackiego do matki.   Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel Ludu


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT