wizytówki ulic i placów


ul. Słowiańska

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - brak danych - z 1945 roku.

Ulica biegnie od skrzyżowania z torami kolejowymi linii Poznań - Wrocław  do Rynku  - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Święciechowska ( XVII-XVIII w. ) Schwetzkauerstrasse ( 1793-1893 ) Kaiser Wilhelm Strasse ( 1893-1920 ) Dworcowa ( 1920-1936 ) Marszałka Józefa Piłsudskiego ( 1936-1939 ) Adolf Hitlerstrasse ( 1940-1945 )


Widok od strony przejazdu kolejowego w kierunku skrzyżowania z ul. Przemysłową i ul. Klonowicza
po lewej Hotel Kolejowy, po prawej "Trzy Korony"

1900

2002

1900

1907

1914

1919

2002

2002

2002

Widok na skrzyżowanie z ul. Przemysłową i ul. Klonowicza (wiersz górny) i za nim w kierunku skrzyżowania z al. Krasińskiego (wiersz dolny)

1900

1910

1960

2002

1900

1918

1943

2002

Widok na skrzyżowanie z al. Krasińskiego

1904

1904

1914

1918

1921

1943

1970

1990

2002

Między al. Krasińskiego i skrzyżowaniem z ul. Grodzką i Szkolną

1911

1928

1930

1940

1940

1959

1959

1970

Skrzyżowanie z ul. Grodzką i Szkolną oraz pasaż do Rynku

1919

1930

1942

1918

1930

1940

1916

1960

1970

1990

1990

2002

 


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT