wizytówki ulic i placów


ul. Śniadeckich

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - brak danych - z 1945 roku.

Ulica położona jest w dzielnicy Podwale na kierunku pn-płd od skrzyżowania z ul. Z. Krasińskiego do skrzyżowania z ul. A. Wilkońskiego - patrz plan miasta

Dawniejsze nazwy

Bukowa ( 1928-1939 ) Weigelstrasse ( 1940-1945 )

Pochodzenie nazwy

Jan Władysław Śniadecki ur. 29. VIII. 1756 w Żninie (Wielkopolska), zm. 21. XI 1830 w Jaszunachi k. Wilna, doktor filozofii wybitny naukowiec polskiego Oświecenia astronom i ekonomista. Brał czynny udział w pracach Komisji Edukacji Narodowej wydał: „Filozofię umysłu ludzkiego", ,,O nauk początku, znaczeniu i wpływie na oświecenie powszechne", „O Koperniku" i in. Był profesorem Uniwersytetów w Krakowie i Wilnie.

Jędrzej Śniadecki, ur. 30. XI. 1768 w Żninie zm. 12. V. 1838 brat Jana, chemik biolog filozof, lekarz. Pracował na Uniwersytecie Wileńskim Członek Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz przewodniczący Towarzystwa Lekarskiego.. Wydał pierwszy słownik chemiczny, pisał satyry i opowiadania. Wprowadził do nauki pojęcie przemiany materii.   Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel Ludu


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT