wizytówki ulic i placów


ul. Jana Stanisławskiego

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - VIII/28/79 - z 18.04.79 roku.

Ulica położona jest w dzielnicy Zatorze od skrzyżowania z ul. J. Kossaka  do skrzyżowania z ul. A. Gierymskiego - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Brak danych o poprzednich nazwach ulicy

Pochodzenie nazwy

Jan Stanisławski, urodzony 24. VI. 1860 w Olszanie, zm. 6. I. 1907. Malarz. Ukończył Wydział Matematyczny na Uniwersytecie Warszawskim, studiował w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych i w Paryżu. Należał do najwybitniejszych przedstawicieli polskiego impresjonizmu. Uprawiał również litografię.     

   Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel Ludu


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT