wizytówki ulic i placów


ul. Stanisława Staszica

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - brak danych - z 1968 roku.

Ulica położona jest w dzielnicy Zatorze od skrzyżowania z ul. A. Asnyka do skrzyżowania z ul. J. Kochanowskiego - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Brak danych o poprzednich nazwach ulicy

Pochodzenie nazwy

Stanisław Staszic, ur. 1755 w Pile, zm. 20. I. 1826 w Warszawie, ksiądz, mąż stanu, pisarz polityczny, działacz społeczno-gospodarczy, uczony. Założyciel Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego. W „Uwagach nad życiem Jana Zamoyskiego" i w „Przestrogach dla Polski" dał krytyczną ocenę stosunków polityczno-społecznych Polski. Znane są również jego dzieła „O ziemiorództwie Karpatów", „O statystyce Polski" i in.         

   Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel Ludu


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT