wizytówki ulic i placów


ul. Romualda Traugutta

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - III/16/78 - z 27.05.78 roku.

Ulica położona jest w dzielnicy Zatorze od skrzyżowania z ul. A. Grottrera  do skrzyżowania z ul. St. Moniuszki  - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Brak danych o poprzednich nazwach ulicy

Pochodzenie nazwy

Romuald Traugutt, ur. 16. I. 1826 w Szostakowie k/Wysokiej Mazowieckiej, zm. 5. VIII. 1864 w Warszawie. Podpułkownik wojsk rosyjskich. Naczelnik powstania styczniowego, organizator biura centralnego, reorganizator wojsk powstańczych. Po upadku powstania, w którym walczył do ostatniej chwili, został aresztowany. Zginął stracony na stokach Cytadeli Warszawskiej.  

   Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel Ludu


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT