wizytówki ulic i placów


wiadukt gen. St. Grota-Roweckiego

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - XXI/54/81 - z 29.10.81 roku.

Ulica położona jest w dzielnicy Zatorze od skrzyżowania z ul. Z. Krasińskiego  - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Lubuska i Waryńskiego

Pochodzenie nazwy

Stefan Rowecki, ur. 25. XII. 1895 w Piotrkowie Trybunalskim. Z Lesznem związany był przez kilka lat pełniąc funkcję dowódcy 55 Poznańskiego Pułku Piechoty (2. II. 1930—13. IX. 1935). Od 13. XI. 1935 do 1938 był dowódcą Brygady Korpusu Ochrony Pogranicza „Podole". W czasie okupacji Komendant Główny ZWZ-AK. Aresztowany przez Niemców zginął w 1944 roku. Bliższa data śmierci nieznana.       

   Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel LuduDysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT