wizytówki ulic i placów


ul. Leona Wyczółkowskiego

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - X/40/77 - z 5.10.77 roku.

Ulica położona jest w dzielnicy Zatorze od skrzyżowania z ul. A. Grottrera  - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Brak danych o poprzednich nazwach ulicy

Pochodzenie nazwy

Leon Wyczółkowski, ur. 11. IV. 1852 w Hucie Miastkowskiej, zm. 27. XII. 1936 w Warszawie. Nauki pobierał w Warszawie, Krakowie i Monachium. Malarz realista i impresjonista jak również grafik najpełniej wypowiadający się w litografii. Twórca licznych portretów.        

   Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel Ludu


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

       

POWRÓT