wizytówki ulic i placów


ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - XI/52/91 - z 24.01.91 r.

Ulica położona jest w dzielnicy Zatorze od skrzyżowania z ul. Wolińską - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Mariana Buczka

Pochodzenie nazwy

Stefan Wyszyński, ur. 3. VIII. 1901 w Zuzeli na pograniczu Podlasia i Mazowsza, zrn. 28. V. 1981 w Warszawie. Arcybiskup gnieźnieński i warszawski, kardynał od 1952, święcenia kapłańskie otrzymał w 23 rocznicę swych urodzin. W latach 1930-39 działał w Akcji Katolickiej i Chrześcijańskich Związkach Zawodowych, w czasie okupacji przebywał w zakładzie sióstr franciszkanek w Laskach k. Warszawy. Wybitny kapłan, mąż stanu i patriota, członek komisji watykańskiej. W wrześniu 1953 aresztowany przez władze PRL, przebywał w więzieniu do 26 października 1956. Autor szeregu publikacji. Był serdecznym przyjacielem i doradcą Karola -Wojtyły — obecnego papieża Jana Pawła II.

  Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel Ludu


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT