wizytówki ulic i placów


ul. Zawiszy Czarnego

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - IV23/84 - z 28.12.84 r.

Ulica położona jest w dzielnicy Gronowo na kierunku wsch-zach od skrzyżowania z ul. ks. A. Kordeckiego - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Aktualna jest pierwszą nazwą ulicy

Pochodzenie nazwy

Zawisza Czarny z Grabowa, rok urodzenia nieznany, zm. 1428. Sławny polski rycerz. Brał udział w bitwie pod Grunwaldem. Podczas wyprawy Zygmunta Luksemburskiego przeciw Turkom wzięty do niewoli tureckiej i zamordowany. Cieszył się wielką sławą w wielu krajach Europy.

  Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel Ludu


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT