wizytówki ulic i placów


ul. Zbyszka z Bogdańca

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - IV/23/84 - z 28.12.84 r.

Ulica położona jest w dzielnicy Gronowo na kierunku wsch-zach od skrzyżowania z ul. ks. A. Kordeckiego - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Aktualna jest pierwszą nazwą ulicy

Pochodzenie nazwy

Zbyszko z Bogdańca — fikcyjny bohater powieści „Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza.   Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel Ludu


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT