Zarząd Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego


Prezes - Alojzy Konior

 

Z-ca prezesa - Barbara Głowinkowska

Sekretarz - Janina Małgorzata Halec

Skarbnik - Edmund Szczepaniak

Członek zarządu, przew. sekcji kolekcjonerów - Zbigniew Gryczka

Członek zarządu - Odona Napierała

Członek zarządu - Maria Ławniczak

 

Przewodniczący komisji rewizyjnej - Adam Dubisz

Członek komisji rewizyjnej - Krzysztof Nowakowski

Członek komisji rewizyjnej - Aleksandra Kowalewska

 

Przewodniczący sądu koleżeńskiego - Stanisław Jędraś

 

 

POWRÓT